free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

สรง

Welcome to Ariya Group
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  รวมพลคนอยาก รำ เต้น เล่นดนตรี ==> http://www.geocities.com/ariyagroup2002/


Up


FastCounter by bCentral
 

truehits-logo

สรง
ปริสุทธนาฏกรรม น้ำในพิธีกรรมชีวิต

แสดงร่วมในโครงการละครทดลอง ที่ ลานหินแตก ภัทราวดีเธียเตอร์
8-9 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 19.00 น.

น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโปราฯกาล ตามคตินิยม พราหมณ์ ฮินดู น้ำเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่มาจากสรวงสวรรค์ เพราะเชื่อกันว่า เทพแห่งน้ำ คือ พระแม่คงคา สถิตเหนือพระเกษเมาฬีแห่งพระอิศวรมหาเทพ น้ำที่ไหลผ่านจากมวยผมของพระแม่คงคาจะไหลมาสู่โลกมนุษย์ แม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียจึงถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใช้ชำระล้างและดื่มกินเพื่อความบริสุทธิ์และเป็นมหามงคล

ในคติความเชื่อแบบไทยก็เช่นกัน น้ำมีความผูกพันกับสังคมไทยอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ น้ำเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม กสิกรรม คนไทยจึงมักวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีน้ำตกต้องตามฤดูกาล น้ำยังเป็นสิ่งแสดงถึงอำนาจในการปกครองประเทศ เช่น ในพระราชพิธีสรงมูรธาภิเษก ก็ไก้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้งแปดทิศ อันเป็นความหมายสื่อถึงการมีอำนาจเหนือแว่นแคว้นต่างๆ

ในวิถีชีวิตของคนไทยโดยทั่วไป น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการชำระล้างทารก เมื่อออกจากครรภ์มารดา เมื่อเจริญวัยเป็นเด็กแล้วเริมไว้จุกเพื่อเป็นขวัญมงคลกับชีวิต เมื่อได้เวลาประกอบพิธีโกนจุก ซึ่งแสดงถึงการเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ ในพิธีก็จัดให้มีการสร้างเขาไกรลาสตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานต์ มีธารน้ำไหลลงเสมือนเป็นน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ สรงแก่เด็กผู้ผ่านพิธีนี้ เมื่อกำหนดเวลาแก่การศึกษาพระธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง ในพิธีนี้ก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบในการชำระล้างมลทินของนาคให้บริสุทธิ์ เสมือนเป็นการเตรียมใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมที่จะเรียนรู้และซึมซับคำสอนในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้จากการประกอบพิธีสงฆ์ยังถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้ผสมน้ำอาบ ใช้ดื่ม ใช้ประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบกิจอื่นๆ เช่น เมื่อจะออกรบ เป็นต้น และในช่วงสุดท้ายของชีวิต น้ำก็ยังเป็นสิ่งสุดท้ายในการชำระรด อันมีความหมายแสดงความเคารพแก่ผู้จากไป และเป็นการอาบน้ำครั้งสุดท้ายของชีวิต

รูปแบบการนำเสนอ

การแสดงชุด "สรง" นี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการอายน้ำผ่านนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะคลาสสิคของโลก ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียกว่า "ปริสุทธนาฏกรรม" (Pure dance) โดยใช้ลีลาการร่ายรำผสานการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ เทคนิคที่ใช้ในการนำเสนอได้นำเอาพื้นฐานการใช้ร่างกายแบบนาฏยศิลป์ไทยเป็นหลัก และยังจะได้แสดงการรำ "ลงสรงโทน" ซึ่งเป็นกระบวนรำที่หาชมได้ยาก แสดงถึงการแต่งกายหลังจากอาบน้ำของตัวละครในละครรำของไทย ก่อนที่จะออกไปทำสงคราม ประกอบอยู่ในการแสดงครั้งนี้ด้วย

ผู้แสดง                        ธรรมจักร  พรหมพ้วย / เลอศักดิ์  สถิตย์พรหม
กำกับและออกแบบท่า    ธรรมจักร  พรหมพ้วย
กำกับเวทีและเทคนิค    วศิน  สุขเกษม
คณะทำงาน                 ปรัชญา  บุญมาสูงทรง / ต้องกาล  น้ำดอกไม้ / จิรศักดิ์  ม่วงมะลิลัย

ขอขอบคุณ

ครูละครทุกท่านที่ได้สั่งสอนและให้วามเมตตา
ครูเล็ก  ภัทราวดี  มีชูธน
เจ้าหน้าที่ภัทราวดีเธียเตอร์ โดยเฉพาะพี่ด้อดและพี่มั่ม
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย